bip

SĄD REJONOWY

Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

A A A

Wybór płatności

Płatności online realizowane są za pośrednictwem systemu PayByNet.

      PayByNet – to system gwarantowanych natychmiastowych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Dokonując przelewu „PayByNet" na stronie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, system generuje potwierdzenie będące gwarancją płatności, której KIR S.A. udziela urzędowi. Pozwala to niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia bądź sprawy.
      Z tytułu świadczenia Usługi PayByNet KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w Systemie PayByNet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.Obecnie dostępne są przelewy z następujących banków:

         
          


Korzystając z usługi płatności online akceptujesz poniższy Regulamin.
Proszę wybrać jedną z poniższych płatności

Wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (10zł za 1 szt.)

Wydanie zwykłego odpisu księgi wieczystej (30zł za 1 szt.)

Wydanie zupełnego odpisu księgi wieczystej (60zł za 1 szt.)