Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2016 r. - z uwagi na uruchomienie Ogólnopolskiego Portalu Informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości o zasięgu apelacyjnym pod adresem https://portal.poznan.sa.gov.pl – dotychczasowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przestał funkcjonować.

Nowi użytkownicy

Nowi użytkownicy mogą rejestrować się na ogólnopolskim Portalu Informacyjnym o zasięgu apelacyjnym na stronie https://portal.poznan.sa.gov.pl

Dotychczasowi użytkownicy Portalu Informacyjnego

W związku z powyższym do dotychczasowych użytkowników Portalu - na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail - została przesłana przez Zespół wdrożeniowy z Wrocławia informacja o możliwości migracji kont do nowego Portalu z linkiem aktywacyjnym. W celu użytkowania nowego Portalu należy wykonać czynności opisane w ww. e-mailu.

W przypadku braku e-maila, o którym mowa powyżej, prosimy o skorzystanie ze strony umożliwiającej migrację konta do nowego Centralnego Portalu Informacyjnego, która znajduje się pod adresem
https://migracjapi.wroclaw.sa.gov.pl
lub kontakt z Centrum Pomocy Systemów Informatycznych: tel. 71 748 96 00 lub e-mail portal@gdansk.sa.gov.pl