Sigma - Zamawianie Akt


Informacje dotyczące
czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu


Dane kontaktowe:
ul. Młyńska 1 A
61-729 Poznań
Parter, pokój 46 (wejście przez pok. 45)

tel. 61 46 82 544
e-mail: czytelnia@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 745 – 1800
wtorek – piątek 745 - 1515


Zamówienia na akta złożone w Czytelni od poniedziałku do piątku po godz. 1400 realizowane będą w następnym dniu.
W celu uniknięcia oczekiwania na akta wskazane jest składanie zamówień przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
W Czytelni udostępniane są osobom uprawnionym akta:
 • spraw sądowych rozpoznawanych przez następujące Wydziały Sądu Rejonowego Poznań - Stare Masto w Poznaniu
  • I Cywilny
  • II Cywilny
  • III Karny
  • IV Rodzinny i Nieletnich
  • VII Cywilny
  • VIII Karny
  • XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
  • były XII Cywilny
  • obecny XII Gospodarczy
 • spraw zakończonych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, przechowywanych w Archiwum zakładowym
 • spraw byłego Sądu Rejonowego w Poznaniu, zniesionego z dniem 31 grudnia 2007 roku, przechowywanych w Archiwum zakładowym Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

Interesanci przyjmowani są wg kolejności zgłoszenia się, natomiast udostępnianie akt uzależnione jest od wolnych stanowisk.